YÖNETİM KURULU

IC VAKIF YÖNETİM KURULU

Ayşe Günseli Çeçen
Yönetim Kurulu Başkanı

Aslı Çeçen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşide Berfin Çeçen Şenol
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdulhalik Karabulut
Yönetim Kurulu Üyesi

Murad Bayar
IC Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su