Bursiyerler İçin Topluma Hizmet ve Gönüllülük Çalışma Formu

Bir kurum/topluluk/kuruluş ile iş birliği yaptınız mı? (Lütfen kısaltma kullanmadan kurum ismini yazın.)

Hangi tarihler arasında projede görev aldınız veya etkinlik / faaliyet/ eğitime katıldınız? (Örneğin, "10 Aralık 2019 - 15 Haziran 2019" gibi)

Toplam gönüllülük saatiniz (Lütfen sadece rakam ile yazın. Beyan ettiğiniz saat bilgisini teyit edecek belge ve dokümanları mail olarak göndermeyi unutmayın.)

Hangi alanlarda çalışmanızı gerçekleştirdiniz?

Çalışmanızın Hedef Kitlesi

Yaptığınız gönüllülük projenizi/ etkinliğinizi/ faaliyetinizi/ eğitiminizi kısaca anlatır mısınız? (Çalışmanızın amacı, hedef kitlesi ve uygulama alanı neydi? Siz çalışmanız süresince projeye nasıl katkıda bulundunuz? Neler yaptınız?)

Bu formda paylaştığım bilgileri, kişisel bilgilerim eşliğinde (İsim, yaş ve üniversite ismi) IC Vakfı tarafından, Vakfa ait sosyal medya sayfalarında ve diğer dijital ortamlarda program tanıtımı amacı ile kullanılmasına izin veriyorum.