İBRAHİM ÇEÇEN AĞRI ÜNİVERSİTESİ YATIRIM ANKETİ

geri dön

A.İ.Ç.Ü Tarafından Yapılan “İbrahim ÇEÇEN’in Üniversiteye Yatırımları Hakkında Ağrı Halkının Ve A.İ.Ç.Ü. Öğrencilerinin Tutum, Kanaat Ve Beklentilerinin Tespit Edilmesi SahaA raştırması” Anketi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyoloji bölümü, Üniversite’nin Ağrı’ya olan katkılarını şehir halkının ve üniversite öğrencilerinin bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla saha araştırması gerçekleştirdi. Sosyoloji bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Taştan tarafından yürütülen ve AİÇÜ öğrencilerinin anketör olarak istihdam edildiği araştırma, sosyoloji biliminin imkânlarını kullanarak tamamen nesnel bir biçimde, belirli yöntem ve teknikler çerçevesinde gerçekleştirildi. Anketin bulgu ve sonuçları, ilgili kuruluşlara rapor olarak sunulacaktır.