PROJELER

AİÇÜ’NÜN İLK ULUSLARARASI KONGRESİ

geri dön

AİÇÜ’NÜN İLK ULUSLARARASI KONGRESİ IC VAKFI SPONSORLUĞU İLE GERÇEKLEŞTİ

“Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi’nde”; Orta Asya-Kafkasya-Anadolu üzerine, gerek yurtiçi gerek yurtdışında, bu konular üzerinde ciddi ve kapsamlı bilimsel araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirip tüm bu çalışmalarını ortak bir platformda paylaşmalarına imkân vermek hedeflenmiştir. Bu kadar kapsamlı bir biçimde tartışılması mümkün olan değerli görüşler ve bildirilerden çıkan bilimsel verileri, ilgili tüm kesimlere sunulması amaçlanmıştır. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi düzenleme fikrinin oluşumu ve hazırlık dönemi 2013 yılı başına denk gelmektedir. Kongre ile ilgili hazırlıklardan sonra 2013 yılı içerisinde 30 Mart’ta ilana çıkılmış, 1 Haziran’da bildiri özetleri alınmış ve 15 Haziran’da kabul edilen bildiriler ilan edilmiştir. 

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi IC Vakfı ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin katkılarıyla 25-27 Eylül 2013 tarihinde Ağrı’da gerçekleşmiştir. Kongreye 158 bildiri özeti gönderilmiş, yapılan değerlendirme sonucunda 120 bildiri sunuma kabul edilmiş olup Tarih 27, Coğrafya - Turizm 18, Eğitim 4, Ekonomi 15, Sanat 10, Edebiyat 11 ve Din-İnanç 20 olmak üzere toplamda 105 bildiri sunusu yapılmıştır. Yurt dışından Azerbaycan - Nahçivan, Kırgızistan, İran, Gürcistan, Romanya ve ABD’den 32, yurt içinden de 83 olmak üzere toplamda 115 bilimadamı ve akademisyen kongreye katılmıştır.