PROJELER

A.İ.Ç. ÜNV.’NİN İLK ULUSLARARASI KONGRESİ

A.İ.Ç. ÜNV.’NİN İLK ULUSLARARASI KONGRESİ IC VAKFI SPONSPORLUĞU İLE GERÇEKLEŞTİ

geri dön

“Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi’nde”; Orta Asya-Kafkasya-Anadolu üzerine, gerek yurtiçi gerek yurtdışında, bu konular üzerinde ciddi ve kapsamlı bilimsel araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirip tüm bu çalışmalarını ortak bir platformda paylaşmalarına imkân vermeyi hedefledik. Bu kadar kapsamlı bir biçimde tartışılması mümkün olan değerli görüşler ve bildirilerden çıkan bilimsel verileri, ilgili tüm kesimlere sunmayı amaçladık.

Kongreye 158 bildiri özeti gönderilmiş, yapılan değerlendirme sonucunda 120 bildiri sunuma kabul edilmiş olup Tarih 27, Coğrafya – Turizm 18, Eğitim 4, Ekonomi 15, Sanat 10, Edebiyat 11 ve Din-İnanç 20 olmak üzere toplamda 105 bildiri sunusu yapılmıştır. Yurt dışından Azerbaycan – Nahçivan, Kırgızistan, İran, Gürcstan, Romanya ve ABD’den 32, yurt içinden de 83 olmak üzere toplamda 115  bilimadamı ve akademisyen kongreye katılmıştır.