BURSİYERLERİMİZLE TOPLANTILAR YAPTIK

geri dön

BURSİYERLERİMİZLE TOPLANTILAR YAPTIK

İletişimi düşünce ve görüşlerin sözlü ya da sözsüz olarak karşılıklı alışverişi, yani bizim başkalarını başkalarının da bizi anlaması süreci olarak tanımlamaktan yola çıkarsak, IC Vakfı olarak bursiyerlerimizle tanışmanın ve iletişimin ne kadar önemli olduğu kaçınılmazdır. Empati, dış dünyayı karşımızdaki kişinin penceresinden görmeye çalışmak değil midir? Kurulan bu duygu ortaklığı ise iletişimi güçlü kılar. Hem kendimizi doğru ifade edebilmek, hem de dünyayı doğru algılayabilmek için sağlıklı iletişim kurabilme becerilerimizi geliştirmeliyiz. Bursiyerlerimizle zaman zaman gerçekleştireceğimiz toplantılarla hem kaynaşıyoruz, hem de birlikte yaratacağımız projeler geliştiriyoruz. Ekip çalışmasında başarılı olabilecek insanların en belirgin özellikleri, olumlu ve yapıcı insan ilişkilerine sahip olmalarıdır. Başarılı bir çalışmayla bir projeyi hayata geçirecek olan ekibin, her şeyden önce bir misyonu, amaçları ve stratejisi olması gerekir. Misyon; açık, ilham verici ve ekipte heyecan yaratıcı nitelikte olmalıdır. Amaçların ise net, basit, doğrudan ve ölçülebilir olması esastır. Ekibin ortak bir amacı olmalı ve bu amaç ekip üyelerine heyecan vermelidir. Aynı şekilde etkin bir ekibin, ekip çalışmasının en önemli özelliklerinden biri de ekip içinde ortak değerler sisteminin varlığıdır.
26 Şubat, ANKARA

Vakıf Müdürümüz Dr. Meral Dinçer’in Ankara ve Ağrı’daki bursiyerlerimizle yaptığı tanışma toplantıları çok verimli geçti. İlk toplantı 26 Şubat Cumartesi günü Ankara’daki bursiyerlerlerimizle gerçekleşti. İçtaş A.Ş.’nin salonunda düzenlenen toplantıda Dinçer Vakıf hakkında kapsamlı bilgi verdi, daha sonra da her bursiyerimiz söz alarak hem kendisini tanıttı hem de Vakıfa ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.

8 Mart, AĞRI

Dr. Meral Dinçer 8-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği Ağrı ziyareti sırasında, Ağrı’da bulunan bursiyerlerimizle de bir toplantı gerçekleştirdi. Ankara toplantısında olduğu gibi IC Vakfı’nı ve IC Holding’i tanıtan bir sunuş yaptı. Sonrasında bursiyerlerle bire bir sohbet gerçekleşti. Nezahat Çeçen Konferans Salonu’ndaki toplantıya çok sayıda bursiyerimiz katıldı.

Her iki toplantının sonucunda bursiyerlerle birlikte yapılabilecek etkinlik ve projelerin ilk adımları atılmış oldu. Toplantılar sırasında yapılan anket ise öğrencilerimizin düşünceleri konusunda detaylı veriler oluşturdu.

Bakın, “İbrahim Çeçen Vakfı’nın burs vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusu karşısında öğrencilerimiz neler demiş?

 • Her iş adamının yapması gereken onurlu bir davranış.
 • Gençler için yapılan en iyi hizmet.
 • Öğrencilere yatırım yapılarak, geleceğe yatırım yapılıyor.
 • Üniversiteye bu sayede gidiyorum.
 • Eğitime destek için yapılan en doğru şey.
 • En iyi hayır işi.
 • Özel ve kutsal bir görev.
 • Gençlere, özellikle de ihtiyacı olanlara destek vermesi çok önemli.
 • Öğrencilere yardım gurur ve onur verici.
 • Gençlerin hayatı sizin verdiğiniz bu burslarla şekilleniyor.
 • Gençlerin geleceğini yönlendirmeniz gurur verici.
 • Bursları karşılıksız vermeniz de ayrıca takdire şayan.
 • Siz şimdi bize veriyorsunuz, mezun olup işe girdikten sonra biz de vakfa bir şeyler yapmalıyız.
 • Burs alan biri olarak hayalim, benim de bir gün burs verecek duruma gelmem.


Bir başka soru “Burs almak neden önemlidir?” Yanıtların bazıları ise şöyle:

 • Öğrencilik paraya en çok ihtiyaç duyulan dönem.
 • 10 çocuklu ailenin çocuğu başka nasıl okur ki?
 • Burs almasam okuyamazdım.
 • Eğitim masraflarıma katkı sağlıyor.
 • Ailemin gönderdiğiyle geçinmem çok zor olurdu.
 • Maddi olanaklarımız yetersiz, burs bana ilaç gibi geliyor.
 • Şu ekonomik sıkıntıda okumak çok zor, bursla nefes alıyorum.
 • Burs benim aylık maaşım gibi, hak etmek için derslerime daha da çok çalışıyorum.
 • Aldığım bursla kendime daha da güven kazandım.