İçten Bakış Dergisi

IC Vakfı Dergimiz İçten Bakış Sizlerle Buluşmaya Devam Ediyor…

Vakfımızın bursiyerlerimize yönelik olarak tasarladığı ancak zengin içeriği ile bursiyerlerimiz yanında Vakfımızı, IC Holding ve bünyesinde yeralan kuruluşlarımızıda tanıtan İÇTEN BAKIŞ yayın hayatına başladı ve okurları ile buluştu.

Öncelikle bursiyerlerimiz düşünülerek tasarlanan dergimizin aynı zamanda vakfımızın, Grubumuzun ve Grup firmalarımızın da tanıtımını kapsamasının faydalı olacağı düşünülmüştür.


Sayı 1

Sayı 2

Sayı 3

Sayı 4

Sayı 5

Sayı 6

Sayı 7


Sayı 8

Sayı 9

Sayı 10

Sayı 11

Sayı 12