IC Vakfı ülkemizde yaşanan sorunlara çözüm üreten, eğitim, spor, sağlık ve kültür gibi birçok alanda Türkiye’nin kalkınmasına yardımcı olan, sosyal düzeyinin gelişmesine katkıda bulunan, Türkiye’nin her ilinde faaliyet gösteren öncü bir kuruluştur. 

aiçü seminerleri   bursiyer seminerleri   diger seminerler   egitimler 

sosyal yardımlar
   kultur sanat   spor sağlık çevre   uluslararası projeler

IC Gönüllüleri
      ödüller   

öğrenci kulüpleri destekleri