İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI’NDAN

AİÇÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ İÇİN

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE HİBE DESTEKLERİ PROGRAMI

2018

 

IC VAKFI olarak isteğimiz, her biri ayrı önemli fikirlere sahip Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencilerine, hedeflerini gerçekleştirebilmeleri adına katkıda bulunabilmektir.


Bu sebeple IC Vakfı tarafından oluşturulan “AİÇÜ Öğrenci Kulüplerine Hibe Destekleri Programı” çerçevesinde, öğrencilerimizin gerçekleştirmek istediği Sosyal Sorumluluk Projeleri IC Vakfı Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, projelerine destek verilecektir.


Her kulübün  projesinin konusu, amacı, hedef kitlesi, projenin yürütüleceği başlangıç ve bitiş süresi, bütçesi ve diğer detayları ile e-mail yoluyla 26 Ocak 2018 tarihine kadar aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir. Proje mutlaka 18 Mayıs 2018 tarihine kadar tamamlanmalıdır.


Her öğrenci  Kulübü en fazla 3 proje ile Hibe Programı’na katılabilir. Proje öğrenci kulübü olarak hazırlanabileceği gibi,  diğer kulüpler ile gruplar oluşturarak da başvuru yapabilirler.


Programa katılan tüm kulüplerin, diğer projelerde gönüllü çalışmaya hazır olmaları, bizlerin ana amacı olan gönüllüğü yaygınlaştırmak adına çok önemlidir.


IC Vakfı Yönetim Kurulu tarafından seçilecek projelere verilecek hibe destekleri:

  • Birinci Proje için                10 000 TL
  • İkinci Proje için                 7000 TL
  • Üçüncü Proje için              5000 TL
  • Seçilecek 2 diğer Sosyal Sorumluluk Projesi için 2000 TL mansiyon - hibe desteğinde bulunulacaktır.


Projelerle ilgili ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu ihlalde bulunan katılımcılara aittir. Katılımcıların projelerinde telif hakkı ihlalinde bulundukları anlaşılması halinde, hibe desteği durdurulacak, ödeme yapıldı ise iadesi istenecek ve ayrıca IC Vakfı’nın bundan dolayı zarara uğraması halinde, uğranan zarar ihlal eden katılımcılardan müşterek ve müteselsil olarak tazmin edilecektir.


Projelerinizi aşağıdaki mail adresine yollayabilirsiniz.
ayca.kokturk@icvakfi.org.tr

Ödüle değer proje saptanamaması halinde, IC Vakfı destek vermeme hakkına sahiptir.


Hibeye hak kazanmış sosyal sorumluluk projelerinin yürütülme sürecinde, IC Vakfı, ara rapor ve sonuç raporu talep ederek, projenin denetlenme sürecinde yer alacaktır.


Katılımınız için şimdiden teşekkür eder, hepinize başarılar dileriz.


IC VAKFI