IC VAKFI ÖZEL BAŞARI BURSU

Üniversite sınavına girdiği sene Türkiye’de ilk 5000’e giren, tıp, hukuk, mimarlık-mühendislik bölümlerinde okuyan, üniversitede ilk senesi değil ise, okuduğu dönemlerde not ortalaması 3 altına düşmemiş öğrenciler içinden değerlendirilip, kontenjan dahilinde IC Vakfı Yönetim Kurulu tarafından  belirlenecektir.

Başvuru için IC Vakfı info@icvakfi.org.tr mail adresine; dilekçe ve ilk 5000’e girdiğini gösterir ÖSYM belgesini ile  müracaat gerekmektedir.

Burs miktarı aylık 550 tl olup, 9 ay ödenecektir.

Özel başarı bursuna hak kazanan öğrenciler, mezun olup profesyonel hayata atıldıklarında, burs aldıkları süre kadar, en az bir öğrenciye burs vermeyi veya bir başkasının IC Vakfı aracılığı ile burs vermesini sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ettiklerini beyan etmelilerdir.