İletişim Detayları

IC İbrahim Çeçen Vakfı

Kızılırmak Sokak No:31 Kızılay-Ankara/Türkiye
Tel:+90 312 417 82 64 * Faks: +90 312 417 82 96